E-chat pro Váš e-shop. Podmínky provozu a soukromí - Promptchat 2
Promptchat 2

Podmínky užívání systémů společnosti Promptchat CZ

Ujednání o provozovnání služeb Promptchat CZ a soukromí.

PODMÍNKY UŽITÍ

Web promptchat.cz obsahuje program a přidružené aplikace, které, mezi jinými, obsahují systémy managementu online komunikace a používají inovativní technologii pro vytvoření chatové komunikace, a spravují uživatelskou zpětnou vazbu a další podobné informace.
Prostřednictvím webu, a [platform] a na ní dostupné aplikace (“webové aplikace”), klienti PromptSaaS (“klienti”) mohou získat licenci (definovanou níže), aby mohli používat služby PromptSaaS, díky nimž mohou jejich uživatelé (uživatelé webu nebo jiní uživatelé) živě chatovat, [report] a předávat jejich zpětnou vazbu ohledně [particular] webů.

Přečtěte si, prosím, pozorně následující podmínky užití (“podmínky užití”) před použitím operátorské aplikace Promptchat, které jsou ke stažení na webu, abyste znali vaše zákonem daná práva a povinnosti.

Používáním aplikací PromptSaaS vyjadřujete váš souhlas s těmito podmínkami užití. PromptSaaS má právo podmínky užití kdykoli pozměnit bez nutnosti předběžného oznámení uživateli. Dalším používáním webu a/nebo jakýchkoli aplikací PromptSaaS bude považováno za souhlas s těmito změnami. PromptSaaS si vyhrazuje právo kdykoli měnit, jakoukoli část webu a/nebo služeb a PromptSaaS může také uživatele omezit na některé funkce nebo vám zabránit v přístupu k jejich částem nebo celému webu.
Pokud s takovými [updates] nesouhlasíte, doporučujeme nepokračovat v používání služeb. Je vaší zodpovědností pravidelně kontrolovat web, zdali se tyto „Podmínky užití“ nezměnily a projít si tyto změny.

LICENCE A SLUŽBY

Abyste měli přístup ke kterýmkoli aplikacím PromptSaaS, je třeba se zaregistrovat k PromptSaaS a vybrat si aplikace, které si přejete používat. Jako klient PromptSaaS máte osobní, nepřenosnou, nepředatelnou, časově limitovanou licenci na používání našich webových aplikací, která byla definována při vaší registraci a podléhá obchodním podmínkám, které jsou zde určeny („Licence“).

Některé licence jsou poskytovány zdarma a některé licence jsou poskytovány za poplatek a některé nebo všechny licence, které jsou poskytovány zdarma mohou být zpoplatněny.

Veškeré entity, které chtějí získat licenci od PromptSaaS budou při registraci požádány o určité informace, které PromptSaaS prověří vlastními silami a následně se ujistí, že jsou opravdu oprávněni zastupovat a zavázat danou entitu s ohledem na „Služby“ zajišťované PromptSaaS. Pokud PromptSaaS usoudí, že neexistuje oprávnění danou entitu zavázat, PromptSaaS jí pak neumožní získat přístup k jeho licencím a/nebo službám jménem entity. Následně lze zvolit na webu svůj bezplatný účet na placený účet nebo naopak, nebo změnit způsob platby v souladu s nabídnutými službami PromptSaaS.

Pozměněné částky nám placené a platební metody budou aplikovány v souladu s opatřeními určenými v soupisu změn a tyto Podmínky užití budou po těchto změnách pro váš účet nadále platit. Vyhrazujeme si právo na změnu ceníku v průběhu probíhající spolupráce za požadované dodávané služby či zboží. Zákazník bude o těchto změnách informován elektronickou poštou na registrovanou e-mailovou adresu. Zpráva bude obsahovat vámi využívané služby a následné změny za poskytování takto užívaných služeb.

Pokud se zákazník neozve do 7-mi dnů po obdržení takovéto zprávy o změně v poskytovaných službách, PromptSaaS po uplynutí této doby považuje takovéto změny za odsouhlasené uživatelem a následně bude vyúč továvat ceny za užívané služby s novým senovým tarifem.

Užíváním služeb PromptSaaS se zavazujete a souhlasíte, že budete zodpovědní za získávání všech licencí a povolení a budete hradit poplatky s tím spojené. Budete zajišťovat bezúhonnost, a dobré jméno společnosti PromptSaaS. PromptSaaS nezodpovídá za případné zneužití či nevhodné užívání služeb ve vztahu k třetím stranám. PromptSaaS není v žádném případě zodpovědná v případných soudních sporech mezi uživatelem (zákazníkem) a třetí stranou, která využila systém či službu naší společnosti. PromptSaaS není zodpovědná za případné ztráty, výdaje (včetně poplatků právníkům), poškozením a žalobami, které vyvstanou nebo jsou důsledkem jakýchkoli žalob třetích stran, které způsobilo vaše překročení výše uvedených povinností.

ZÁRUKY A DOLOŽKY

Jako klient PromptSaaS souhlasít, že veškerá sbíraná zpětná vazba je získávána od vašich uživatelů, kteří používají části systému Promptchat a nejsou získávány přímo od vás. PromptSaaS nebude zodpovědný za získané informace ani za doporučené opravy, které jsou obsažené v informacích vám dodaných. Výjimkou jsou informace výslovně poskytnuté jiným způsobem v psané dohodě mezi vámi a PromptSaaS, web, aplikace PromptSaaS, licence a jakékoli v rámci nich poskytnuté materiály jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk ať už vyplývajících nebo vyslovených.
Bez omezení dále zmíněných funkcí PromptSaaS nezaručuje, že funkce, které bude klient využívat budou poskytovány nepřetržitě. Dále PromptSaaS prohlašuje, že není zodpovědný za případné chyby v software. Zároveň budou případné chyby opravovány formou update či upgrade dle odhalení takovýchto případných nedostatků. PromptSaaS nezaručuje nebo se jinak nevyjadřuje k využívání informací v licenci s ohledem k jejich pravdivosti, přesnosti a spolehlivosti.

Klient společnosti PomptSaaS (Promptchat CZ) provádí platbu dle dohodnutého ceníku všech nutných servisních zásahů, oprav nebo úprav. Za žádných okolností, včetně, ale nejen, nedbalosti, není PromptSaaS zodpovědný za jakékoli mimořádné nebo následující poškození, která jsou výsledkem používání nebo nemožnosti použít software, služby zajišťované licencemi, webem, aplikacemi PromptSaaS nebo jakéhokoli jiného webu, i v případě, že PromptSaaS nebo autorizovaný zástupce PromptSaaS byli uvědoměni o možnosti těchto poškození.

Žádná rada nebo informace, ať už psaná nebo ústní, získaná od PromptSaaS nebo prostřednictvím webu či jiné aplikace společnosti PromptSaaS nevytváří žádnou záruku, která není zahrnuta v Podmínkách užití.
Beze sporu s jakýmkoli zákonem je zde odsouhlaseno, že v žádném případě plná finanční odpovědnost PromptSaaS za veškerá poškození, ztráty nebo příčiny (ať už ve smlouvě, přečinu (včetně, ale nejen, nedbalosti) nebo něčem jiném) nebude vyšší než částka placená vámi, pokud nějaká je, s ohledem na služby vám zajišťované PromptSaaS.

ÚČTY A BEZPEČNOST

PromptSaaS používá nejpokročilejší technologii pro Internetovou bezpečnost. Pokud vstoupíte na určité neveřejné části našeho webu ve Firefox 2.0 nebo vyšší nebo Microsoft Internet Explorer verze 6.0 nebo vyšší, můžete, s ohledem na důležitost, použít technologii Secure Socket Layer (SSL), abyste chránili své informace použitím ověřování na serveru a šifrování dat. Takto zajistíte, že vaše data budou v bezpečí, bez hrozby a dostupná jen registrovaným uživatelům ve vaší firmě.
PromptSaaS využije všech dostupných možností, aby zajistil, že vaše data jsou kompletně nedostupná vaší konkurenci. Z bezpečnostních důvodů PromptSaaS nabízí určení soukromého hesla a přihlašovacího jména pro každého z vašich operátorů. K tomu jsou ještě servery PromptSaaS hostovány v bezpečném prostředí, které používá firewall, technologii šifrování a další pokročilé technologie, aby se zbránilo zásahu nebo přístupu vnějších narušitelů.
Bez omezení dále zmíněných fukncí PromptSaaS nezaručuje, že funkce, které budete používat budou fungovat nepřetržitě, že jsou bez chyb, že budou chyby odstraněny nebo že server funkce umožňující bude bez virů nebo jiných nebezpečných částí. Jako součást registračního procesu můžete být požádáni, abyste z důvodu nastavení vašeho účtu PromptSaaS dodali osobní informace. Zaručujete, že PromptSaaS dáváte přesné, kompletní a aktuální informace.
Pokud tak neuděláte, bude to považováno za porušení těchto podmínek užití, což může mít za následek okamžité ukončení vašeho účtu. Je nutné, abyste PromptSaaS upozorňovali na jakékoli vám známá nebo tušená neautorizovaná užití vašeho účtu nebo jakýchkoli známých nebo tušených porušení bezpečnosti včetně ztráty, krádeže nebo neautorizovaného vyzrazení hesla.
Jste zodpovědní za udržení vašeho hesla v tajnosti. Jakákoli úmyslná protiprávní nebo jinak nelegální aktivita může zapříčinit ukončení vašeho účtu a dle uvážení PromptSaaS můžete být nahlášeni vhodným státním organizacím prosazujícím zákony.

BEZPEČNOSTNÍ PROHÁŠENÍ

PromptSaaS Inc. a jeho oblastní kanceláře se zavazují chránit vaše soukromí.
Získáváme o našich uživatelích jen nutné informace, které jsou potřebné, abychom mohli dodávat naše služby. Níže jsme popsali způsoby používání těchto informací.

Získávání informací na PromptSaaS Inc.

Jakmile se zaregistrujete na PromptS Inc. jako zákazník Promptchat, sbíráme vaše základní kontaktní informace a také informace o placení, které odešlete, abyste mohli používat naše služby. Pokud s vámi spolupracuje náš tým zákaznické podpory, aby vám pomohl ve využití našich služeb nebo zodpověděl otázky, sbíráme informace o čase, datu a dobách interakce, délce interakce a vaší emailové adrese.
Můžeme o vás také sbírat informace, které jsou vyžadovány pro dodávání služeb. Také zaznamenáváme vaši komunikaci s návštěvníky vašich stránek používáním řešení LiveChat z www.promptchat.cz nebo kterékoli jiné domény Promptchat.
Pokud navštívíte web našeho klienta, sbíráme mimo datum a čas interakce také informace o vašem internetovém prohlížeči a operačním systému. Pokud navštívíte náš web, zapíšeme si vaši IP adresu. Zaznamenáme také vaši komunikaci s klienty PromptSaaS Inc. Prostřednictvím řešení Promptchat.

Používání informací

PromptSaaS Inc. používá sesbírané informace, aby vám mohl dodat nejhodnotnější možný online servis. Vaše kontaktní údaje používáme, abychom vás kontaktovali ohledně vašeho účtu a našich služeb. Vaše informace o platbách, které nám posíláte, používáme, abychom určili vaši identitu. Tyto informace jsou také využívány, abychom vám poslali účet za naše služby řešení LiveChat. Data, která sbíráme o vaší živé interakci s naší podporou zákazníků a obchodními zástupci jsou využita, abychom vám dodali vhodné systémové zdroje.

Tyto informace jsou také využity k ujištění, že dodržujete naše Podmínky užití. V průběhu vaší interakce s naší zákaznickou podporou a prodejními týmy sbíráme informace o vás a vzorcích vašeho využívání našich služeb. Tyto informace používáme ke zkvalitnění našich služeb a k vyřízení jakýchkoli neshod, které se mohou čas od času v našich službách vyskytnout. Kontaktní informace jsou mimo jiné využívány, abychom vám mohli posílat emaily o produktech a službách, o kterých si myslíme, že mohou zlepšit zážitky s LiveChat vám, vašim zákazníkům a také návštěvníkům vašeho webu.

Vždy máte možnost odmítnout podobnou emailovou komunikaci použitím ‘odmítnutí’, které je součástí každého emailu. Jako dodavatelé služby si vyhrazujeme právo posílat našim aktivním zákazníkům technické bulletiny a další zásadní informace o službách, které nabízíme. Žádáme vás, abyste technické bulletiny četli a zachovali se podle nich. Nemůžeme být odpovědni za poškození nebo ztráty, kterou jsou nebo nejsou důsledkem vašeho nepoužití našich technických pokynů a neřízení se našimi instrukcemi. Informace, které sbíráme o návštěvnících stránek jsou využívány k zajištění efektivní komunikace mezi klienty PromptSaaS Inc. a návštěvníky jejich stránek, což je součástí modelu dodávání služeb.

Sdílení dat zákazníků

PromptSaaS Inc. a jeho oblastní kanceláře zajistí, že zákaznické informace nejsou odhaleny žádnému jedinci, firmě nebo třetí straně vyjma případů níže:

Pokud je nutné chránit práva a majetek firmy
Pokud je naléhavá situace, kdy je v nebezpečí jedinec
Pokud obdržíme soudní příkaz

PromptSaaS Inc. není zodpovědný za informace, které uvolníte nebo dáte na veřejnost na veřejných místech, která jsou vypsána níže. Dále nemůže být činěn odpovědným za jejich zneužití, protože tyto informace jsou veřejně dostupné:

1. Fóra LiveChat
2. Informační panely
3. Diskusní skupiny
4. Seznamy emailů
5. Sociální sítě
6. Osobní stránky
7. Příspěvky na blozích
8. Komentáře k příspěvkům na blozích

PromptSaaS Inc. důrazně doporučuje, abyste si pročetli pravidla pro ochranu soukromí třetích stran vypsaných výše dříve než o sobě rozšíříte informace. Tím zajistíte, že vaše bezpečnostní nastavení jsou dodržována na vámi navštěvovaných webech.

Ověřování a aktualizování zákaznických informací

Pro změnu nebo aktualizaci kontaktních nebo účtovacích informací, které dáváte PromptSaaS Inc., se přihlaste na váš účet Promptchat na http://www.promptchat.cz a následujte tam vypsané instrukce. Upozorňujeme, že podle Podmínek užití PromptSaaS Inc. mají naši klienti povinnost podávat PromptSaaS Inc. aktuální a přesné kontaktní a účetní informace. PromptSaaS Inc. nebo kterákoli z jeho oblastních kanceláří může, dle vlastního úsudku, před uvolněním jakýchkoli účetních informací nebo před změnou účetních nebo kontaktních informací na účtu požadovat kopii státem vydaného potvrzení identifikace, například cestovního pas nebo řidičského průkazu.
Změny těchto pravidel soukromí a otázek o soukromí
PromptSaaS Inc. si vyhrazuje právo čas od času měnit tyto pravidla soukromí bez předešlého upozornění. Tyto změny budou aktivní patnáct (15) dní poté, co je upozornění na tuto změnu vyvěšeno na webu promptchat.cz.

Pokud máte jakékoli otázky týkající se těchto pravidel soukromí, napište nám na info(@)promptchat.cz

VLASTNICKÁ PRÁVA

PromptSaaS si ponechává veškerá práva na veškerá loga, ikony, obchodní známky, software, obchodní tajemství, databáze a zprávy PromptSaaS i jeho aplikace a web a veškerý obsah na nich obsažený. Z důvodu ochrany autorských práv PromptSaaS a jiných vlastnických práv na webu a v aplikacích PromptSaaS se zavazujete, že nebudete odstraňovat nebo ničit jakékoli vlastnické obchodní známky, značky autorství nebo neveřejné legendy nebo jiné identifikace vlastnických informací nebo duševního vlastnictví PromptSaaS.

Všechny kopie webu a softwarových aplikací včetně částečných kopií jakéhokoli druhu, budou všechna označení majetku, obchodních známek a značek autorských práv a tajných legend a jiné identifikace vlastnických informací nebo práv duševního vlastnictví.

Neuděláte nic, co by mohlo nepříznivě ovlivnit platnost kterékoli z těchto značek, legend, identifikací nebo vlastnictví a nepoužijete tyto značky, legendy, identifikace nebo žádné podobné značky, legendy nebo identifikace žádným způsobem, aniž byste předem měli napsaný souhlas PromptSaaS.

Rozhodující právo

Vstupem na tento web vy a PromptSaaS souhlasíte, že vše společné s vaším přístupem k, nebo použití, tohoto webu bude vedeno a řízeno zákony státu Ontario, CANADA bez jakýchkoli nesrovnalostí v zákoně a neodvolatelně se podřizujete pouze soudnictví Otawa – Ontario, Canada. Vyhrazujeme si, jak je uvedeno výše, právo na jakékoli změny licenčních ujednání a podmínky užití.


Europalist.eu