Online chat s návštěvníky webových prezentací. Chat v banneru - Promptchat 2
Promptchat 2

Chat v banneru


livechatbanner-logoPromptchat povyšuje tradiční internetové reklamy na novu úroveň začleněním live chatu do bannerové reklamy.

Typ produktu: plně hostovaná služba, pokud není dohodnuto jinak.

Dostupnost: Možnost okamžitého přidání do bannerové reklamy k dispozici reklamním agentůrám a portálům, kteří chtějí přidat tuto novou službu svým současným a také budoucím klientům,  do produktového porfolia.

S technologií “chatu v bannerových reklamách” je nyní možné posunout vnímání statických bannerů na velmi silný marketigový nástroj. Banner s integrovanou “živou podporou” tak získává nový poteciál v získávání dalších informací o svých klientech bez ohledu na to, kde se banner zobrazuje.

Promptchat -  Chat v bannerové reklamě, je živé spojení mezi bannerem a stovkami potenciálních zákazníků z portálů kde se bannery zobrazují. Umožní ještě efektivněji využít finanční prostředky na prováděnou bannerovou kampaň.

Live chat je možné integrovat do libovolného banneru. Banner je plně přenosný a nedělitelný.  Promptchat lze umístit do jakéhokoli statického či bohatě multimediálního banneru.

Získáte možnost osobního kontaktu s návštěvníky stránek, kde se bannerová reklama zobrazuje. Alternativně lze nastavit zobrazování popUp okna, které bude aktivováno zobrazením banneru na daném portálu.

Design chatboxu je možné plně přizpůsobit danému banneru, zboží či servisu, který je nabízen prostřednictvím této reklamy.

Bezpečí: Live chat připojení je šifrováno 256 Bit SSL kanálem.

Hosting: Je poskytován ze serverů Amazon s garantovanou dostupností 99,9 %!

Je-li operátor dostupný

Je-li Váš operátor či operátoři dostupní, bude v dané oblasti v banneru zobrazen chat box, tak jak jste zvyklí z našich stránek. Chat box je možné upravovat standardním způsobem, který nabízí Promptchat Enterprise – vkládání obrázků operátorů, loga, barvy, … . Celá komunikace následně probíhá přímo prostřednictvím banneru. Rozhodne-li se návštěvník přeci jen prokliknout na Vaše stránky, má možnost chat box otevřít v novém prohlížecím okně a tak si celou komunikaci zachovat a pokračovat v ní. Vhodným doplňkem je provozovat již na stránkách standardní systém Promptchat Enterprise, pro případ, že dojde z jakýchkoli důvodů ke ztrátě komunikace a tak umožnit zájemci opětovně navázat kontakt.

Není-li operátor dostupný

Není-li žádný z Vašich operátorů dostupný, chová se bannerová reklama naprosto standardním způsobem. Chat box zde jednoduše není zobrazen a místo něj se zobrazuje banner v plném rozsahu.

Samozřejmostí je detailní personalizace chat boxu v banneru tak jako u standardního využívání systému Promptchat Enterprise. To znamená, že chaty přicházející z tohoto banneru je možné směrovat jen na ty operátory, kteří by měli tyto požadavky zpracovávat (obchodní oddělení, marketingové oddělení nebo konkrétní operátoři).

Aby nebyli operátoři zahlceni přicházejícími požadavky, je možné nastavit maximální počet přicházejících požadavků. Je-li kapacita všech operátorů vyčerpána, banner se změní opět ve standardní reklamní plochu.

Případová studie live chatu dostupného v banneru

  • Bannerová reklama s integrovanou živou podporou je prokazatelně velmi silný obchodní nástroj.
  • Služba plně přizpůsibitelná na míru a požadavky daného klienta.
  • Click-and-Go delivery – vše připraveno pro úspěšnou implementaci, vyzkoušená technologie pro snadné využívaní dostupná téměř okamžitě.

Pojmy využívání chatu v reklamních bannerech

Učínně zlepšuje prezentaci značky a pomáhá při zvyšování prodej.

Umožňuje marketingovou metodu přitáhni a přitlač…

Konverze provozu na stránkách: Přeměna “čtenářů” bannerů na relevantní kontakt.

Generování prodejů: Využitím dvou nejpopulárnějších výdobytků dnešní doby – Internet a chat.

Měřitelné výsledky.

Získávání relevantních kontaktů: Získávání podrobnějších informací o “čtenářích” bannerů, kteří projevují skutečný zájem o značku či zboží a jsou připraveni komunikovat o bosahu daného banneru a nebo jsou ve skutečnosti “připraveni ukutečnit objednávku”.

Proč chat v banneru?

Jak lidé vnímají bannerové reklamy obecně a jak přivést takovéto “čtenáře” bannerové reklamy do komunikace a získat více kontaktních informací pro pozdější využití?

99.5% čtenářů bannerů nikdy nekliknou na zobrazený banner a tím pádem nenavštíví webovou prezentaci majitele banneru. 99.9% nabízených bannerů negenerůjí žádný kontakt mezi případnými zájemci a majiteli bannerů.

Cílem poskytovaného “živého” chatu v bannerové reklamě je oslovit co největší skupinu “čtenářů” z uvedených 99.5% případných zájemců, kteří nikdy neklikli na zobrazovaný banner.

Cílem je poskytnout této skupině případných zájemců možnost zcela bezprostřední a osobní kontakt při zachování plné anonymity.

Z výše uvedené kategorie případných zájemců je možné vytvořit konkrétní dialog, který může vés k následujícím akcím.

  • Návštěvník uskuteční kontakt prostřednictvím live chat banneru, pravděpodobně nebude připraven provést nákup, nicméně získá velmi dobrý první dojem z osobního přístupu. Mnohem snáze si zapamatuje danou webovou stránku a pravděpodobně ji navštíví v budoucnu opětovně.
  • Podobně jako v předchozím případě, navíc zanechá na sebe kontaktní informace, které bude možné využít v budoucích reklamních kampaních, které mohou být přesněji cílené.
  • “Čtenář” banneru získá důvěru v poskytované informace a lze tak vystupňovat kontakt v telefonický rozhovor a tak ještě lépe prezentovat své produkty či služby.
  • Není vyloučeno, že provede objednávku na základě poskytnutých informací prostřednictvím chatu.

Co můžete získat poskytováním možnosti osobního přístupu k zákazníkům prostřednictvím využívání systému Promptchat v bannerové reklamě?

Více obchodních příležitostí

Vylepšení prvního kontaktu s případnými zájemci o vaše služby.  Vytvořením “osobního” vstahu mezi zájemcem a prodejcem a to vše v reálnéím čase prostřednictvím online aplikací.

Zvýšení průměrné hodnoty objednávek prostřednictvím nabízení doplňkového sortimentu či alternativních produktů či služeb.

Zjištění jak vnímají vaši webovou prezentaci vaši potenciální zákazníci.

Budování zákaznické loajalyty.

Získávání relevantních kontaktů do databáze pro další marketingové kampaně.  Až o 25% více zájemců o požadavky zasílání informačních emailů.

Posted in: Nezařazené on October 29th by bobes


No comments yet

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.


Europalist.eu