Online chat s návštěvníky webových prezentací. Vývoj bannerové reklamy: DALŠÍ FÁZE – Živý příklad - Promptchat 2
Promptchat 2

Vývoj bannerové reklamy: DALŠÍ FÁZE – Živý příklad


livechatbanner-logoJakým způsobem procházíme web? Máme nějaký cíl nebo jen tak surfujeme? Máme nebo nemáme určitý plán? Anebo jsme někde mezi tím? Ať už je naše pohnutka jakákoli, jediná věc, která je potřebná, je „rozsah zájmu“.

Veškerá reklamní média na Internetu jsou navržena tak, aby upoutala a dále udržela naši pozornost. Bylo vyvinuto mnoho způsobů, kterými se toho dá dosáhnout, například Adwords, Organic SEO nebo sociální sítě. Bannerové reklamy jsou jedním z těchto médií a zatímco jiná konkurenční média získala schopnost obsáhnout rozsah zájmu, tradičním bannerovým reklamám výrazně poklesly počty kliků.

Přirozeně, taková prohlášení jsou založena na všeobecné úmluvě a vždy budou existovat výjimky. Samozřejmě si můžete vyhrát s obsahem, barvami, návrhem a umístěním atd, funkčnost tradičních bannerových reklam zůstane vždy stejná. Z pohledu efektivity je to neinteraktivní statická forma textu nebo grafiky založená na „nabídkovém marketingu“, což v podstatě znamená, že jsou založené na vyrušení a ne vždy jsou správně načasované. Přesto však byly užitečné v odvětvích, která se zaměřují jen na vytvoření povědomí.

Je třeba říci, že i přes klesající čísla CTR (click-through-rate – poměr počtu kliků a zobrazení reklamy) jsou tradiční bannerové reklamy z tohoto důvodu stále široce využívány. Nicméně s růstem Webu 2.0 se uživatelé Internetu shlukli do menších zájmových skupin, které se dají lépe zaměřit, což vede ke zvýšení míry jejich tolerance (a tím i jejich ochoty zaměřit pozornost). Díky tomu si může uživatel více určovat, jaký obsah prohlíží. Vzhledem k tomu, že ovládání se přesunulo z inzerenta na spotřebitele, byly průmyslem bannerových reklam vyvinuty novější důmyslné způsoby v zápolení o pozornost uživatele.

Průmysl bannerových reklam se pokoušel být více uživatelsky přívětivý a vytvořit takové bannerové reklamy, které přitáhnou více pozornosti; reklamní videa, rozšiřitelné reklamy, plovoucí reklamy a reklamy založené na flashi jsou  využívány ke změně bannerové reklamy ve více dynamické a interaktivní médium a k získání uživatele.

I přesto je jasné, že příjemce má větší kontrolu nad tím, na co, kdy a proč kliká. A jak je zmíněno výše, novější dynamické reklamy „bohaté na média“ toto využívají a snaží se udělat reklamu více přesvědčivou.

A přece se při pozorování našla chyba; aplikace těchto nových médií do bannerových reklam se dostatečně nepřizpůsobovala různorodosti uživatelů. Stále závisela na metodách nabídkové reklamy a tím neposkytovala dostatečnou interakci skrze bannerovou reklamu, která by dala uživateli pocit, že tu aktivitu vyvolal on. Proto bylo nutné vymyslet způsob, jakým návštěvníka upoutat. Interaktivní upoutání návštěvníka mělo být více v souladu s možnostmi výběru, který se návštěvníkovi zobrazuje.

CPX Interactive byli mezi prvními, kteří uvedli reklamu, která ukazovala motivaci, která aby ji získala, přiměla návštěvníka odpovědět na řadu otázek, což

a)  návštěvníkovi dá více možností, kam kliknout a

b) se objevuje ve vyskakovacích oknech v rámci té samé stránky. Díky tomuto novému druhu interkativity vznikla výše uvedená průměrná odezva.

Dosáhli jsme tří věcí:

Za prvé byl majitel stránek potěšen, protože celá interakce se odehrávala na jeho stránkách.

Za druhé byl potěšen inzerent, protože počet kliků se zvýšil, ale ještě důležitější je, že se díky interkaci zvýšila i hodnota kliků.

A za třetí počet návštěvníků, kteří klikli, byl nejen větší, ale díky interakci měli návštěvníci z kliknutí na bannerovou reklamu i dobrý pocit. Také budou pravděpodobněji v budoucnu jednat s touto firmou (a ne s podobnými firmami s podobnými produkty, které ale používají tradiční bannerovou reklamu na těch samých stránkách).

I přesto, že jsme díky interaktivitě o krok napřed, jsme ze dvou důvodů limitováni. Návštěvník může odpovídat jen na předem dané otázky, což v sobě stále obsahuje část „nabízecího marketingu“ a asi největší chybou je, že si návštěvník nemůže vybrat, na které otázky bude odpovídat. Tento problém se některé firmy pokusily řešit „robotem“ (nebo botem), který odpovídal předpřipravenými odpověďmi. Tento způsob je ale limitován očekávanými otázkami a lidé mají tendenci mít různé otázky a další otázky na ně navazující atd., které robot není schopen zodpovídat.

Toto je aktuální stav v reklamím průmyslu. Je zde i volné místo, které je třeba zaplnit, aby se reklamní průmysl posunul zase dál.

Co může pomoci stále sebejistějšímu návštěvníkovi stránky použít sílu bannerové reklamy, aby to v důsledku vedlo k další interakci a tím k větším možnostem inzerenta? Pouze věc schopná přijmout jeho nebo její otázky a současně být médiem, které na ně odpoví v reálném čase a jejíž odpovědi se budou lišit, nebudou předpřipravené.

Uvádíme: Promtchat Live, Interaktivní Chat uvnitř Banneru

Naše služba Živý Chat uvnitř banneru zaplňuje tuto mezeru umožněním dvoucestné konverzace, která se bude odehrávat uvnitř reklamy. Zde je příklad jejího použití:

Reklama na software, který „je jediný, který zaručí zdvojnásobení prodeje“. To je veškerý text v celé reklamě a vše, co má přimět návštěvníka k aktivitě je tlačítko „zapsat se nyní“. Kliknutím se dostanete na stránky se zápisem, kde je spousta informací, které si máte přečíst (a také chvíli trvá, než se načtou). Na stránkách je tato reklama na více místech.

Takže mi běží hlavou: „zřejmě po mně chtějí, abych klikl na ‘zapiště se nyní’ a myslí si, že ‘záruka zdvojnásobení prodeje’ mě bude dostatečně motivovat; to si myslí jen proto, že to vidí pouze ze své strany. Vidí jen to, co chtějí, abych udělal. Neberou v úvahu můj pohled na věc; že už jsem na webu, který mě zajímá, a že jsem sem nepřišel hledat jejich produkty – znamená to, že můj rozsah zájmu je z definice limitovaný a pravděpodobně nemám zájem jít za něčím jiným (zvláště když bude trvat příliš dlouho zjistit, jestli vůbec má cenu se tomu věnovat). Jinými slovy, jako návštěvník webu chci mít rychle jasno v tom, jestli má cenu se o to zajímat nebo ne. Toto také pomůže inzerentovi určit mě za objekt zájmu a změnit mě ze zaujatého návštěvníka v motivovaného návštěvníka.

A co když by mi hned odpověděli na otázky typu „jak mi to zdvojnásobí prodej?“ nebo „jakou metodou?“ (Nebo jakékoli jiné nepředvídatelné otázky)?

Ale nejen odpovědi samotné jsou důležité. Jde o to, že nemusím trávit čas přemýšlením o tom, kam kliknout, abych získal odpovědi. Ty odpovědi jsou určitě někde na jejich webu (v této chvíli se budu rozmýšlet nad časem, který mi zabere získání odpovědí, a ptám se sám sebe, jestli jsem dostatečně motivovaný, aby mi to stálo za tu námahu). Ne, já chci okamžitou odpověď, aby můj zájem neupadl. A je to právě živý chat, který je jediným filtračním procesem, který toto může splnit.

OK, pokud dostanu odpověď, možná kliknu a zapíšu se nebo přijdu jindy, ale interakcí udělali z obyčejného návštěvníka webu motivovaného návštěvníka. A toto dá firmě lepší šanci mi prodat jejich produkt.

Takže kdyby existovalo tlačítko „Živý chat nyní“ nebo „Nyní zjistěte jak, chatujte živě zde“, mohlo by mě motivovat k napsání mé otázky. Druhý způsob vyvolá mou reakci nebo mě přesvědčí k napsání dotazu, pokud jsem to už neměl v úmyslu. Oběma způsoby je daleko pravděpodobnější, že kliknu na toto tlačítko, než že kliknu na „zapište se nyní“.

Myslím si, že skvělým využitím živého chatu by v tomto případě bylo následující:

Jednoduše mějte banner „Máte nějaké otázky? – Zde můžete chatovat živě“.

Jde o získání těch, kteří okamžitě nekliknou na „zapište se nyní“ a jsou ve většině případů z dobře známé skupiny těch, kteří chtějí mít zodpovězeny své dotazy dříve, než budou něco dalšího dělat. Takže zvětšením mé zvědavosti dostatečně na to, abych hledal dál (slovy té reklamy), ale ne dost na to, abych na tom strávil příliš vzácného času, nastavíte dynamiku v reklamě, které mě vybudí k aktivitě, která vede k další filtraci skrze otázky, které ta reklama  vytvoří v mysli návštěvníka.

Toto je příklad možného využití.

Posted in: Nezařazené on October 28th by bobes


No comments yet

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.


Europalist.eu